United Nations Photo

United Nations Checkpoint at Kilometer 101, Cairo-Suez Road
UN Photo/Yutaka Nagata