United Nations Photo

Kosovo Refugees
UN Photo/UNHCR/H J Davies