Jiandikishe

Tafadhali ingiza taarifa ifuatayo na ubonyeze Andikisha/Sajili kuwasilisha uandikishaji/usajilishaji wako. Kwa kujiandikisha/kujisajilisha na Redio ya Umoja wa Matafia, utaweza kusikiliza kila tangazo ukihamishia majalada ya kusikiliza ya mp3 kwa kila taarifa kwenye ukurasa wa mtandao. Uandikishaji/Usajilishaji wako pia unaisaidia Redio ya Umoja wa Mataifa kutumikia wasikilizaji wake vizuri zaidi na kuimarisha vipindi vyake katika siku zijazo. Pia, baada ya kujiandikisha/kujisajilisha na Redio ya UM, utaandikishwa/utasajiliwa na kurasa za familia ya mtandao wa Mawasiliano Anwai ya Umoja wa Mataifa. Sera ya faragha

Jina la kwanza *
Jina la mwisho *
Shirika *
Aina ya shirika *
Nchi *
E-mail *